Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PROFEDU
ul. Jawornicka 14a
60-161 Poznań

info@profedu.pl
tel. +48 501 018 400